Včelařství je poezie zemědělství

Kdo je "důvěrník"?

01.04.2013 22:08

Důvěrníky volí a odvolává výroční členská schůze. Důvěrník zabezpečuje užší styk s evidovanými a registrovanými členy a má přehled o včelařství na určitém území, zpravidla v obci nebo její části. Jedna z povinností členů ZO ČSV o.s. je spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev.

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.