Včelařství je poezie zemědělství

Vyšla vyhláška č. 64/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb.

23.03.2013 06:25

Dne 6. března 2013 vyšla vyhláška č. 64/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Změny jsou účinné od 1. 4. 2013. Chovatelů včel se týká doplnění ustanovení § 82  písm. e), ve kterém se oproti dosavadnímu znění kromě evidence umístění každého stanoviště včelstev k 1.9. kalendářního roku, názvu a číselného kódu katastrálního území, případně adresy, pokud je známa, požaduje též parcelní číslo a typ parcely. Vyplnění těchto údajů je tedy povinné.  

Více:

formulář             

vyhláška 64/2013 Sb.   - pro včelaře je část 1) čl.I bod 44)

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.