Včelařství je poezie zemědělství

Jaké jsou práva a povinnosti člena ČSV o.s.?

01.04.2013 22:13

Členové svazu mají tato základní práva:
a) účastnit se členských schůzí a projednávání všech otázek svazové činnosti v působnosti základní organizace,
b) volit členy do orgánů svazu podle volebních řádů,
c) být voleni po dovršení 18 let věku do všech orgánů svazu podle volebních řádů,
d) obracet se s dotazy, návrhy, připomínkami a stížnostmi na orgány základní organizace a k příslušným vyšším svazovým orgánům,
e) využívat výhod, které poskytuje svaz svým členům,
f) odebírat časopis Včelařství, případně místo něj podle zásad přijatých RV ČSV jiná periodika,
g) být účastníkem řízení v rámci ČSV, jehož je stranou.

Členové jsou povinni:
a) podílet se na svazové činnosti, zejména účastnit se členských schůzí, odpovědně vykonávat funkce, do kterých byli zvoleni nebo kterými byli pověřeni,
b) včas platit stanovené příspěvky nebo odsouhlasené členské nebo účelové a registrační příspěvky,
c) podporovat a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrých členských a společenských vztahů,
d) plnit usnesení a rozhodnutí svazových orgánů přijatá v rámci jejich kompetence,
e) znát a dodržovat zásady svazové a chovatelské činnosti, ochrany a tvorby životního prostředí, veterinární předpisy a opatření při zjišťování a tlumení včelích nemocí a nákaz, zejména varroázy a moru včelího plodu a při přesunu včelstev,
f) spolupracovat se včelařskými důvěrníky a funkcionáři svazu a na požádání jim umožnit vstup na stanoviště včelstev,
g) zvyšovat svoji odbornou včelařskou úroveň.

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.