Včelařství je poezie zemědělství

Informace z historie

se těžko dohledávají, ZO nevede kroniku, pokusíme se některé jiné historické prameny prověřit.....

***

První zmínka o včelaření resp. o využívání  produktů včel se vztahuje k místnímu názvu obce Brtníky (do roku 1945 Zeidler). Něm. název Zeidler (1346) je dle „der Zeidler“ - včelař, brtník, snad podle úlů divokých včel. Podle pověsti zde byly zřízeny včelnice za Petra Berky z Dubé. Jejich ošetřovatelé (strážci) se nazývali Zeidler. Odtud název. Proto obec dostala po roce 1945 nové české jméno Brtníky (Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost. Šluknov : Sdružení pro rozvoj Šluknovska, 2008).

***

V muzeu Rumburk se nachází několik přědmětů dokumentující včelaření v obci Brtníky a Staré Křečany.  Díky ochotě pracovníků Muzea Rumburk vám je zde můžeme slovem i fotografiemi, přiblížit. Jedná se o tyto:

 

1) dřevěná socha ve tvaru úlu, obdélný dřevěný úl, jehož přední stranu tvoří socha sv. Ambrože, stojící světec, ruce šikmo upaženy, na sobě má dlouhý šat, vpředu s bohatou řezbou, pohled směřuje vzhůru, zaslepené výletové otvory úlu ve výši holeně a na prsou, polychromie šedé barvy dosti sedřená, Brtníky, 18. století, výška 132 cm.

 

2) dřevěná socha ve tvaru úlu, dřevěný úl, jehož přední stranu tvoří socha sv. Ambrože,stojící světec v řasnatém rouchu, v levé ruce drží berlu, v pravé u těla knihu,polychromie šedé barvy, ve výši kolen zaslepený výletový otvor úlu, Brtníky, v 180 cm

 

3) úl, košnice, čtverhranná, vázaná slámou, hlinkou nabarvená, Staré Křečany, 2. pol. 19. st.

 

4) úl, košnice, kulatá, homolovitá z kroucené slámy, stahovaná proutím, Staré Křečany, kolem 1890

 

 

5) úl, košnice, úl nástavkový, košnice válcová, dřevěné dno, 5 slaměnných různobarevných nástavců, sláma ztahovaná drátem, víko dřevěnné osmihranné, Staré Křečany, 2. pol. 19. st.

 

6) úl Gerstungův, dřevěná bedýnka, přední strana ze slámy, rozměry plodiště: výška 53 cm, šířka 37x47 cm, obsahuje: jeden rámek, jedno okénko, medník: výška 22 cm, šířka 31x37 cm, víko: výška 7 cm, šířka 34x37 cm, celk.výška 70 cm, Staré Křečany, 2. pol. 19. st.

 

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.